RBUP logo

Booster i kognitiv atferdsterapi for barn og unge – nytt og nyttig kunnskap i KAT-feltet

Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge er revidert, og det er flere nyskrevne kapitler. Du vil få ny kunnskap i kognitiv atferdsterapi på viktige områder for barn og unge på temaer som ikke tidligere har blitt dekket på KAT-utdanninger.

Detaljer

  • Pris: 900,-
  • Antall kursdager: 1
  • Påmeldingsfrist:
Du vil få en innføring i hvordan å benytte KAT i arbeid med spiseforstyrrelser hos ungdom, og hvordan kognitiv atferdsterapi kan være en nyttig tilnærming ovenfor barn og unge med autismespekter forstyrrelser. Metakognitiv terapi som en ny og nyttig terapiform og mindfullnessbasert kognitiv terapi vil også bli lagt frem. Betydningen av et forebyggende perspektiv og hvordan å forebygge psykiske vansker hos barn og unge, vil også få plass på denne kursdagen. Dyktige forelesere vil være psykologspesialist KariAnne Vrabel (forskningsleder ved Modum Bad), Bernhard Weidle (førsteamanuensis NTNU), Roger Hagen (professor UiO) og Renate Scholz (psykolog ved IPR) og Kicki Martinsen (førsteamanuensis UiO).

Program Booster Håndbok i KAT, torsdag 3. mars 2022    

1000-1045   Forebygging av psykiske vansker hos barn og ungdom v/Kristin Martinsen
1045-1130    CBT ved spiseforstyrrelser hos ungdom v/KariAnne Vrabel
1130-1230     Lunsj    
1230-1330    KAT for barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser v/Bernhard Weidle
1345-1445    Mindfulnessbasert kognitiv terapi for barn og unge v/Renate Scholz
1500-1600   Metakognitiv terapi med barn og unge v/Roger Hagen
1600-1615     Vel hjem v/Barbro Fedøy

Kursansvarlige
Barbro Fedøy, Kristin Martinsen & Roger Hagen

Studieleder Barbro Fedøy: barbro.fedoy@r-bup.no
Prosjektkoordinator Inger Line Wahl: inger.wahl@r-bup.no

Påmeldingsfrist
15. februar

Kursets mål

* Oppdatering av ny KAT-kunnskap         
* Faglig utvikling og opprettholdelse av ferdigheter
* Vedlikeholde faglig nettverk

Målgruppe

Ansatte i førstelinjetjenesten, PPT, BUP og barnevern. Helsepersonell som er interesserte i kognitiv atferdsterapi som metode ovenfor barn og unge og tidligere studenter som har tatt videreutdanning eller metodefordypning i kognitiv atferdsterapi med barn og unge.

Kommende kurs

Husk påmeldingsfristen

StedDato
Oslo

0900-1515

Meld deg på