RBUP logo

Booster i kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge er revidert, og det er flere nyskrevne kapitler. Her får du ny og nyttig kunnskap i KAT-feltet på viktige områder som ikke er dekket på tidligere KAT-utdanninger.
Du vil få en innføring i hvordan å benytte KAT i arbeid med spiseforstyrrelser hos ungdom, og hvordan kognitiv atferdsterapi kan være en nyttig tilnærming ovenfor barn og unge med autismespekter forstyrrelser. Metakognitiv terapi som en ny og nyttig terapiform og mindfullnessbasert kognitiv terapi vil også bli lagt frem. Vil vil også få plass til betydningen av et forebyggende perspektiv, og hvordan  forebygge psykiske vansker hos barn og unge denne kursdagen. Dyktige forelesere vil være psykologspesialist KariAnne Vrabel (forskningsleder ved Modum Bad), Bernhard Weidle (førsteamanuensis NTNU), Roger Hagen (professor UiO) og Renate Scholz (psykolog ved IPR) og Kicki Martinsen (førsteamanuensis UiO).

Program Booster Håndbok i KAT, torsdag 3. mars 2022 (NB: Oppdatert program 25. februar)    

1000-1045: Selvskading hos ungdom v/Svein Øverland
1045-1130: CBT ved spiseforstyrrelser hos ungdom v/KariAnne Vrabel
1130-1230: Lunsj
1230-1330: KAT for barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser v/ Bernhard Weidle
1345-1445: Forebygging av psykiske vansker hos barn og ungdom v/Kristin Martinsen
1500-1600: Metakognitiv terapi med barn og unge v/Roger Hagen
1600-1615: Vel hjem v/Barbro Fedøy

Kursansvarlige
Barbro Fedøy, Kristin Martinsen & Roger Hagen

Studieleder Barbro Fedøy: barbro.fedoy@r-bup.no
Prosjektkoordinator Inger Line Wahl: inger.wahl@r-bup.no

Påmeldingsfrist
NB: Ny utvidet påmeldingsfrist: 1. mars.  Boosteren er planlagt og ønsket som en fysisk samling, men grunnet pandemien ser vi behovet for å kunne tilby et digitalt alternativ. Vi åpner derfor opp for at man også kan delta på boosteren digitalt. Egen mail for registrering av digitale deltakere samt lenke til møtet vil bli sendt ut i forkant til alle som har meldt seg på via denne hjemmesiden.

Kursets mål

  • * Oppdatering av ny KAT-kunnskap         
  • * Faglig utvikling og opprettholdelse av ferdigheter
  • * Vedlikeholde faglig nettverk

Målgruppe

Ansatte i førstelinjetjenesten, PPT, BUP og barnevern. Helsepersonell som er interesserte i kognitiv atferdsterapi som metode ovenfor barn og unge og tidligere studenter som har tatt videreutdanning eller metodefordypning i kognitiv atferdsterapi med barn og unge.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)