Logo som leder til forsiden

Tourettes syndrom, OCD (tvangslidelse) og schizofreni i et nevroperspektiv

Dette kurset gir en oversikt over tre tilstandsbilder: ticslidelser, tvangslidelser og schizofreni. 

Dette er tilstander med antatte nevrobiologiske årsaksforhold og som inngår i en bred definisjon av nevroutviklingsforstyrrelser. Det vil være fokus på å kunne identifisere, kartlegge og skille tilstandsbildene fra andre lidelser, samt få oversikt over evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak.

Forelesere

Anders Uldalen Brosstad er psykologspesialist ved OCD-team, Akershus Universitetssykehus.


Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Liv Irene Nøstvik er sykepleier og daglig leder i Norsk Tourette Forening. Nøstvik har lang erfaring med Tourettes syndrom gjennom sitt arbeid i NTF i over 10 år. Hun har yrkeserfaring fra arbeid i både 1. og 2. linjetjenesten og har ledet en rekke prosjekter i NTF. Nøstvik har lang erfaring som brukerrepresentant, og kjenner brukergruppen godt.

Merete Glenne Øie er professor i klinisk psykologi, Psykologisk institutt, UiO. Hun er også psykologspesialist i klinisk nevropsykologi.

Kreditering

Utdanningsforbundet:  Godkjennes som vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk rådgiving.
Psykologforeningen: Godkjennes som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister
Legeforeningen:  Kurset godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r- bup.no

Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no


Kursets mål

Kjennskap til:
  • Ticsforstyrrelser og Tourettes syndrom
  • Tvangslidelse / OCD
  • Schizofreni og psykoselidelser

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)