Logo som leder til forsiden

Barn og unges medvirkning i barnevernstjenesten

Hvordan lykkes med barns medvirkning i egen barnevernstjeneste?

Hvordan kan vi som ledere, fagutviklere, eller veiledere i barnevernstjenestene tilrettelegge for at barn deltar aktivt og medvirker i vurderinger, beslutninger og valg av tiltak i egen sak?

Hvordan skal vi arbeide for å få tak i barnets mening om hvordan det er å være seg selv?

Hvordan kan barnevernstjenesten få tak i kunnskap fra barn som kan brukes til å utvikle en tjeneste til barns beste?

Forskning viser at barn i for liten grad medvirker i norsk barnevern. For å kunne arbeide til barnets beste er det nødvendig at vi forstår hvordan det enkelte barn opplever sin egen situasjon. Ledere, fagutviklere og veiledere har et spesielt ansvar for at barnevernstjenestene innhenter og bruker kunnskapen fra barn i arbeidet. Dette handler om mer enn bare å gi barn mulighet til å uttale seg; den viktigste kilden til hvordan barnets omsorgssituasjon er, er barnet selv.

Dette kurset tar utgangspunkt i gjeldende lovverk og setter søkelys på konsekvensene av kravet om medvirkning både på individ- og systemnivå i barnevernstjenesten. Vi vil utforske metoder og tilnærminger som barnevernstjenestene kan benytte for å sikre aktiv deltakelse og medvirkning fra barn i vurderinger, beslutninger og valg av tiltak i deres saker. Vi vil også presentere relevant teori og praktiske eksempler, samt arbeide med utviklingen av egne barnevernstjenester for å øke barns medvirkning.

Forelesere

  • Sigrunn Madland: Sosionom med videre studier i Verdibasert ledelse og Familieterapi. Madland har omfattende erfaring som leder i kommunalt barnevern og fra Helsetilsynet. Hun arbeider i dag med Tverrfaglig Helsekartlegging i Bufetat og som veileder på oppdrag fra Bufdir.
  • Hilde Ordemann: Jurist, og jobber som kommuneadvokat. Hun har lang erfaring fra barnevernsfeltet, blant annet fra arbeid hos Statsforvalteren. Det var særlig hos Statsforvalteren hun ble oppmerksom på hvor vesentlig medvirkning fra barn er.
  • Ida Steinrem: Barnevernspedagog med spesialfag i Barnerett. Steinrem har bred erfaring som leder fra  statlig og kommunalt barnevern. Hun har vært barnevernleder i Færder kommune, som var en forsøkskommune på barnevernområdet. Hun har jobbet med å implementere medvirkning fra barn, unge og foreldre på individ- og systemnivå i tjenesten. Steinrem er også redaktør av boka "Barnas barnevern»

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Ida Steinrem - ida.steinrem@r-bup.no
Prosjektkoordinator Malin Trædal Flem -malin.tredal.flem@r-bup.no

Kursets mål

  • Forstå hva som kreves for å ivareta kravet om medvirkning i barnevernstjenesten.
  • Utforske metoder og tilnærminger for å fremme individuell og kollektiv medvirkning fra barn.
  • Utarbeide en plan for endringsarbeid med fokus på medvirkning i egen tjeneste.

Målgruppe

Ledere, fagutviklere, veiledere eller andre med særlig ansvar for utviklingsarbeid i barnevernstjenesten. Det vil være en fordel at flere ansatte fra samme tjeneste deltar på kurset.
 

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)