RBUP logo

Barn og unges medvirkning i barnevernet

Barn og unge skal delta aktivt og medvirke i vurderinger og valg. Hvordan kan barneverntjenesten lære av deres tilbakemeldinger?

Detaljer

  • Pris: 900,-
  • Antall kursdager: 1
  • Påmeldingsfrist:
Samlet viser forskning at barn i alt for liten grad deltar i norsk barnevern.  Barns rett til medvirkning skal gjelde i alle forhold som berører barn, og barnets eget syn er viktig  i vurderingen av hva som er til barnets beste. Barns rett til medvirkning har blitt grunnlovsfestet og nye bestemmelser har kommet inn i gjeldende barnevernlov. Ny barnevernlov, som er på trappene, skal bidra til at barns rettigheter styrkes ytterligere.

Gjennom denne kursdagen vil du møte unge som selv har erfaring fra barnevernet og unge som har gitt råd til egen barneverntjeneste. Du vil få noe teoretisk innføring i hva medvirkning er, litt om lovverket, men hovedfokus vil være praktiske eksempler på medvirkning på individ og systemnivå, som du kan ta med deg inn i egen praksis. Det vil også være fokus på hvordan implementere medvirkning i egen tjeneste.

Foreleser

Spesialrådgiver Ida Steinrem

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Ida Steinrem - ida.steinrem@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

  • Hva medvirkning er
  • Hva et utvalg ungdommer mener er viktig i samarbeid med barneverntjenesten
  • Hvordan barneverntjenesten kan arbeide for å legge til rette for individuell og kollektiv medvirkning

Målgruppe

Ansatte i kommunalt og statlig barnevern og andre som ønsker å utvikle seg på dette området.
 

Kommende kurs

Husk påmeldingsfristen

StedDato
Oslo

0700-1400

Meld deg på