RBUP logo

Ungdommens mål i samtaler og terapi

Det å sette konkrete mål i samtaler og terapi med ungdom på en strukturert og systematisk måte, har vist seg å være en nyttig måte å jobbe på.

Detaljer

 • Pris: 1350,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:

Forskning har vist at arbeid med mål kan påvirke behandlingseffekten, arbeidsalliansen og ungdommens agens. I denne kurspakken vil du lære om hvordan du sammen med ungdommen kan konkretisere terapeutiske mål som kan kartlegges ved oppstart og over tid.

«Hva er viktig for deg?» (HEVD) er et samtaleverktøy som kan brukes med ungdommer som søker hjelp i psykiske helsetjenester i førstelinjen. Verktøyet går ut på å stille ungdommen spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Slik kan ungdommene selv medvirke til å definere hva de ønsker å jobbe med i samtalene. Gjennom å stille dette spørsmålet får ungdommen muligheten til å tydelig definere de sentrale målene – eller temaene – som de ønsker å arbeide med i samtalene. Ungdommens egendefinerte mål følges deretter systematisk opp gjennom hele behandlingsforløpet, ved at målene kartlegges på en skala fra 1-10.

Kursets omfang og form

Innføringskurs – 16. november – hel dag 0900-1500
Veiledningsdag 18. januar 0900-1200

Forelesere

Spesialrådgiver Henrik Rødsten Gilde og spesialrådgiver Elisabeth Hellzen

Kreditering

Kurset vil bli søkt godkjent hos Psykologforeningen, Legeforeningen og Utdanningsforbundet

Kursansvalig

Spesialrådgiver Henrik Rødsten Gilde - henrik.gilde@r-bup.no
Spesialrådgiver Elisabeth Hellzen - elisabeth.hellzen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

 • Du vil få en innføring i teori & empiri som understøtter metoden (arbeid med mål i samtaler med ungdom) – samt forskning som er gjort på HEVD verktøyet i Norge
 • Du vil få opplæring i bruk av HEVD verktøyet 
 • Du vil få veiledning i bruk av metoden på egen sak og få mulighet til å delta på to erfaringsutvekslingssamlinger  

Målgruppe

Kurspakken egner seg godt for helsesykepleiere, psykologer og andre som arbeider med samtaler med ungdom over tid – spesielt i 1.linjen


Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1350,-

  Påmeldingsfrist: