Logo som leder til forsiden

Personlig vekst og profesjonell utvikling hos terapeuter

Temaet for dagen er hvordan de litt vanskelige erfaringene kan bli en ressurs i møte med sårbare barn, unge og deres foreldre.
Sårbare barn og unge stiller ofte fagpersonell overfor dilemma og utfordringer. I dette kurset belyser vi mulighetene som ligger i dette for profesjonell utvikling og personlig vekst. 
Kursdagen vil belyse dilemmaer, utfordringer og personlige vekstmuligheter som ligger i utviklingen av rollen som profesjonell hjelper. En utvikling som blant annet handler om å bli kjent med seg selv, å stå i krevende og utfordrende situasjoner og samtidig ivareta både den andre og seg selv. Forelesers budskap er at det er vondt å bære andres smerte, men også nødvendig for å være til nytte. I smerten ligger veksten, innsikten og veien videre. Deltakerne inviteres inn til aktiv deltakelse i drøfting av problemstillinger. Ta gjerne med en problemstilling du ønsker å diskutere.

Foreleser

Grete Lillian Moen er utdannet klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, og har lang og bred erfaring innen barnevern og psykisk helse. Grete er studieleder og spesialrådgiver i RBUP Øst og Sør.

Kreditering

Kreditert som vedlikeholdskurs hos Sykepleierforbundet, Norsk Psykologforening og Utdanningsforbundet med 6 timer.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Grete Lillian Moen - grete.moen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

  • Økt kunnskap og erfaringsdeling om personlig og faglig utvikling i yrkesrollen        
  • Økt bevissthet knyttet til språkets makt
  • Utvidet forståelse av begrepet «taus kunnskap»

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)