RBUP logo

Personlig vekst og profesjonell utvikling hos terapeuter

Temaet for dagen er hvordan de litt vanskelige erfaringene kan bli en ressurs i møte med sårbare barn, unge og deres foreldre.

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:
Sårbare barn og unge stiller ofte fagpersonell overfor dilemma og utfordringer. I dette kurset belyser vi mulighetene som ligger i dette for profesjonell utvikling og personlig vekst. 
Kursdagen vil belyse dilemmaer, utfordringer og personlige vekstmuligheter som ligger i utviklingen av rollen som profesjonell hjelper. En utvikling som blant annet handler om å bli kjent med seg selv, å stå i krevende og utfordrende situasjoner og samtidig ivareta både den andre og seg selv. Forelesers budskap er at det er vondt å bære andres smerte, men også nødvendig for å være til nytte. I smerten ligger veksten, innsikten og veien videre. Deltakerne inviteres inn til aktiv deltakelse i drøfting av problemstillinger. Ta gjerne med en problemstilling du ønsker å diskutere.

Foreleser

Grete Lillian Moen er utdannet klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, og har lang og bred erfaring innen barnevern og psykisk helse. Grete er studieleder og spesialrådgiver i RBUP Øst og Sør.

Kreditering

Kreditert som vedlikeholdskurs hos Sykepleierforbundet, Norsk Psykologforening og Utdanningsforbundet med 6 timer.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Grete Lillian Moen - grete.moen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

 • Økt kunnskap og erfaringsdeling om personlig og faglig utvikling i yrkesrollen        
 • Økt bevissthet knyttet til språkets makt
 • Utvidet forståelse av begrepet «taus kunnskap»

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: