Logo som leder til forsiden

Lær å holde kurs i URO-metoden

Treneropplæring i URO-metoden til ansatte som jobber med barn og unge, og som har gjennomgått grunnleggende URO-opplæring.

Å ta opp uro er en metode som skal bidra til at terskelen for tidlig intervensjon senkes. Ved å ta opp uro tidligst mulig med den det gjelder, på en gjennomtenkt og konkret måte, økes sannsynligheten for en god dialog og et åpent samarbeid. Metoden er utviklet av Esa Eriksson og Tom Arnkil ved Helse og Velferdsetaten i Helsingfors.

URO-metoden er et universelt forebyggende tiltak som kan bidra til bedre og mer åpent samarbeid med barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere. Opplæring og praktisk ferdighetsøvelse av metoden er avgjørende. Mange som jobber med barn og unge opplever at det kan være vanskelig å ta opp bekymring med barna og foreldrene det gjelder. Målet med URO metoden er å ruste opp ansatte til å ta den viktige samtalen – før det blir den vanskelige samtalen. 

Kursdager

4 kursdager totalt. De to første dagene er opplæringsdager og de to siste er hele eller halve veiledningsdager ( avhengig størrelse på gruppe)

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzen - elisabeth.hellzen@r-bup.no

Konsulent Marianne Brekke - marianne.brekke@r-bup.no

Kursets mål

  • Kunnskap om URO-metoden
  • Inngående kjennskap til, og erfaring i bruk av URO-metoden
  • Kompetanse til å gjennomføre opplæring i metoden for ansatte i egen kommune/bydel

Målgruppe

Alle som arbeider med og rundt barn, ungdom og familier i kommunen kan ha nytte av Uro-metoden. Opplæringen vil gi inngående kjennskap til, og erfaring i bruk av metoden. Målet med opplæringen er at deltakerne etter endt treneropplæring skal ha kompetanse til å fortsette med opplæring av ansatte i egen kommune/bydel, og på den måten sørge for at metoden blir en del av daglig praksis.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)