RBUP logo

Vold i nære relasjoner i et minoritetsperspetiv

Hvordan skal vi møte og hjelpe barn som er utsatt for vold i minoritetskontekst?

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Vold mot barn er et stort folkehelseproblem som rammer barn på flere områder. Alle profesjoner har meldeplikt dersom de oppdager at barn og unge er utsatt for vold, men mange synes det er vanskelig å vite hvordan man avdekker vold og hvilke tegn man må se etter ved mistanke om vold. Terapeuter som jobber med innvandrere og flyktninger, vegrer seg eller føler seg handlingslammet når de kommer i kontakt med voldsofre og utøvere. Tre viktige temaer dekkes under dagsseminaret:

 1. Forståelse av og strategier for å hjelpe voldsutsatte barn og ungdommer
 2. Barn som lever med vold og overgrep - hvordan få frem barnets stemme?
 3. Vold og overgrep under pandemien - hva har vi lært?

Forelesere

Reidun Dybsland- "Barn som lever med vold og overgrep - Hvordan få frem barnets stemme?"
Dybsland er barnevernspedagog med master i barnevern og videreutdanning i veiledning. Hun har lang erfaring fra Barnevernvakten i Bergen, Statens barnehus Bergen, RVTS vest og som sakkyndig medlem i Fylkesnemnda. Hun har vært sentral i utviklingen av den nasjonale webplattformen snakkemedbarn.no. og bidragsyter i boken Vold i nære relasjoner - Diskurser og fenomenforståelse.

Else-Marie Augusti "Vold og overgrep mot barn under pandemien - hva har vi lært?"

Augusti er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), med en doktorgrad i utviklingspsykologi fra Universitetet i Oslo. Else-Marie har forsket på sammenhengen mellom volds- og overgrepserfaringer i barndommen, psykisk helse og kognisjon. Hun har også forsket på barn som vitner og barns hukommelse etter potensielt traumatiske opplevelser. Else-Marie er en av forskerne i UEVO-studien, en nasjonal forekomststudie av vold og overgrep i barndommen.

Ty Rivå "Forebygging av oppdragervold gjennom foreldreveiledning."
Rivå er psykologspesialist, har erfaring fra spesialisthelsetjeneste og ulike kommunale tjenester rettet mot barn, unge og deres foreldre. Han har siden 2008 arbeidet med De Utrolige Årene (DUÅ), en modell for foreldreveiledning som gjennomføres i gruppe, og i dette arbeidet møtt foreldre til barn i mange aldersgrupper og med ulik problematikk både hos barn og foreldre. Han jobber for tiden med par og familier, konflikt og mekling ved Familievernkontoret i Vestfold.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Leoul Mekonen - leoul.mekonen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

Du lærer om:

 • Hva innebærer vold mot barn?
 • Å møte barn som er utsatt for vold - hva vil det si å få frem barnets stemme?
 • Hvordan møte barn utsatt for vold i minoritetskontekst?
 • Forebygging av vold mot barn gjennom foreldreveiledning
 • Hva kan gjøres for å støtte barn psykososialt?

Målgruppe

Ansatte i barnehage, skole, fritidsklubber, barnevern, BUP, helsestasjon, skolehelsetjeneste, asylmottak og frivillige organisasjoner

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: