Logo som leder til forsiden

Vold i nære relasjoner i et minoritetsperspektiv

Hvordan skal vi møte og hjelpe barn som er utsatt for vold i minoritetskontekst?

Vold mot barn er et stort folkehelseproblem som rammer barn på flere områder. Alle profesjoner har meldeplikt dersom de oppdager at barn og unge er utsatt for vold, men mange synes det er vanskelig å vite hvordan man avdekker vold og hvilke tegn man må se etter ved mistanke om vold. Terapeuter som jobber med innvandrere og flyktninger, vegrer seg eller føler seg handlingslammet når de kommer i kontakt med voldsofre og utøvere. Tre viktige temaer dekkes under dagsseminaret:

  1. Forståelse av og strategier for å hjelpe voldsutsatte barn og ungdommer
  2. Barn som lever med vold og overgrep - hvordan få frem barnets stemme?
  3. Vold og overgrep under pandemien - hva har vi lært?

Forelesere

Reidun Dybsland- "Barn som lever med vold og overgrep - Hvordan få frem barnets stemme?"
Dybsland er barnevernspedagog med master i barnevern og videreutdanning i veiledning. Hun har lang erfaring fra Barnevernvakten i Bergen, Statens barnehus Bergen, RVTS vest og som sakkyndig medlem i Fylkesnemnda. Hun har vært sentral i utviklingen av den nasjonale webplattformen snakkemedbarn.no. og bidragsyter i boken Vold i nære relasjoner - Diskurser og fenomenforståelse.

Hvordan få frem barnets stemme i familier med vold og overgrep?

Barn har et grunnleggende behov for, og evne til å kommunisere om sine erfaringer. Når erfaringene er skam- og skyldbelagte, kan det imidlertid skape hindringer for barnet når det skal formidle seg.

Hvordan vi får frem barnets stemme vil bli belyst gjennom teori og praktiske eksempler, i tillegg til øving på samtalemetodikk.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Leoul Mekonen - leoul.mekonen@r-bup.no

Prosjektkoordinator Marianne Brekke - marianne.brekke@r-bup.no

Kursets mål

Du lærer om:

  • Hva innebærer vold mot barn?
  • Å møte barn som er utsatt for vold - hva vil det si å få frem barnets stemme?
  • Hvordan møte barn utsatt for vold i minoritetskontekst?
  • Forebygging av vold mot barn gjennom foreldreveiledning
  • Hva kan gjøres for å støtte barn psykososialt?

Målgruppe

Ansatte i barnehage, skole, fritidsklubber, barnevern, BUP, helsestasjon, skolehelsetjeneste, asylmottak og frivillige organisasjoner

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)