Logo som leder til forsiden

Back2School

Hvordan hjelpe barn tilbake til en skolehverdag der barnet trives, deltar aktivt og opplever mestring?

Formålet med Back2School-programmet er å hjelpe barn med problematisk skolefravær tilbake til en regelmessig skolegang, samt å hjelpe barnet til å trives med å gå på skolen. Konkret arbeider vi med å redusere barnets unngåelsesatferd i forhold til skolen, samt å øke barnets opplevelse av mestring, trivsel og aktive deltagelse i skolen.

I Back2School fokuserer vi ikke så mye på hva som eventuelt kan være bakenforliggende årsaker til barnets vansker med å komme seg på skolen. Ofte er det vanskelig å identifisere bestemte årsaker til barnets skolefravær og tilgrensende vansker. I forskningen har man heller ikke funnet entydige årsaker til skolefravær. I Back2School er metodene fremtidsrettet, og fokus er på hva som kan gjøres her og nå, og i fremtiden, for å hjelpe barnet.

Innhold og praktisk gjennomføring

Back2School-programmet består av 11 møter mellom barnet, foreldrene og terapeuten. Innenfor programmet er det også tre skolemøter (eventuelt flere ved behov). Tre måneder etter avsluttet program er det et «vedlikeholdsmøte» (booster-session) der barn, foreldre og terapeut møtes igjen for å evaluere aktuell situasjon, løse aktuelle problemer, samt ta opp igjen tema for å fremme videre fremgang. Det holdes også et vedlikeholdsmøte med skolen etter tre måneder for å følge opp skolens arbeid med trivsel og skolefravær.

I Back2School bruker vi metoder fra kognitiv atferdsterapi (KAT) som er rettet mot de vanskene som hvert enkelt barn/ungdom har. Innledningsvis kartlegges vanskene knyttet til skolefravær gjennom samtaler og strukturerte spørreskjema, og barn, foreldre og terapeut lager i fellesskap en problembeskrivelse (kasusformulering) som tydeliggjør hvilke faktorer som er med på å opprettholde barnets skolefravær. På bakgrunn av kasusformuleringen setter vi sammen opp mål for behandlingen, planlegger behandlingsforløpet og velger hvilke intervensjoner vi kommer til å benytte.

Norsk utprøving av tiltaket

I Norge ønsker vi nå å prøve ut B2S i en pilotstudie. Det innebærer at team bestående av tre personer fra en kommune får gratis opplæring og veiledning i manualen, mot å rekruttere tre barn/unge som manualen blir gjennomført på innen slutten av skoleåret 2022-2023.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)