RBUP logo

Nettverkssamling: Hvordan bli tryggere på å snakke mer med barn og unge?

Regionalt tverrfaglig nettverk for kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Nettverkssamlingen arrangeres i samarbeid med KoRus Sør og RVTS Øst.

Hvordan bli tryggere på å snakke mer med barn og unge? En presentasjon av metoder og samtaleverktøy etablert ved kompetansesentrene i region øst og sør.

Hvordan kan ansatte i din kommune bli bedre på å snakke med barn og unge, slik Helsedirektoratets retningslinjer om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge sier vi bør? Det finnes flere kurs, metoder og samtaleverktøy som er utviklet for å øke ansattes snakkekompetanse, men hvilke bør kommunen velge? Og hva er forskjeller og likheter mellom de ulike metodene og verktøyene?

Å identifisere utsatte barn og unge som er i risiko med tanke på ulike utfordringer som levekårsutfordringer, psykisk helse, rus, vold o.l. så tidlig som mulig øker sannsynligheten for å kunne gi effektiv og tilpasset hjelp – som på sin side kan bidra til å snu en negativ utvikling hos de unge før problemene vokser seg for store. Å bli trygg på å snakke med barn er et viktig ledd med tanke på tidlig identifikasjon av barn og unge som er i risiko.

På denne nettverkssamlingen ønsker vi å vise frem flere ulike metoder og samtaleverktøy inkl. én digital læringsplattform om samtaler med barn. Målet er at deltakerne skal bli kjent med de ulike tilnærmingene – samt få en idé om hvordan man kan gå frem om man ønsker å implementere én eller flere av tilnærmingene i egen tjeneste/ kommune. Presentasjonene har som mål å klargjøre hva som er unikt ved metoden eller læringsplattformen som blir presentert – samt når – og i hvilken sammenheng metoden/læringsplattformen med fordel kan implementeres.

Praktisk informasjon

Arrangementet er lagt opp som et webinar (Zoom)
Kurset varer fra kl. 12:00 – 14:25.
Det åpnes for innlogging fra 11:30.
Innloggingslenken (Zoom) sammen med innloggingskode sendes per e-post til påmeldte deltakere før kursstart.

Kreditering

Norsk psykologforening: Godkjennes som 2,5 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Forelesere

Anne-Kristin Imenes, Spesialrådgiver Korus Sør
Ida Svantorp; Spesialrådgiver RBUP Øst og Sør
Henrik R. Gilde, Spesialrådgiver RBUP Øst og Sør
Ane H. Simonsen, Spesialrådgiver RVTS Øst

Kursansvarlige

Henrik R. Gilde, Spesialrådgiver henrik.gilde@r-bup.no
Laura Azzarelli, Prosjektkoordinator laura.azzarelli@r-bup.no

Program

  • 12-12:10: Velkommen og introduksjonsrunde med alle deltakere, v/ Anne-Kristin Imenes og Henrik Gilde.
  • 12:10-12:40: Hverdagssamtalen. Hvordan bli tryggere på å snakke mer med barn og unge? v/ Anne-Kristin, KoRus-Sør.
5 min pause
  • 12.45-13:15: URO metoden - hvordan ta opp noe du er urolig for med den det gjelder? v/Ida Svantorp, RBUP Øst og Sør.
  • 13:15-13:35: Arbeid med mål i samtaler med ungdom – HEVD metoden v/Henrik R. Gilde, RBUP Øst og Sør.
5 min pause
  • 13:40 – 14:10: En introduksjon av den digitale læringsplattformen snakkemedbarn.no – hva er snakkemedbarn.no og hvordan kan den brukes for at du kan bli en tryggere voksen i samtaler med barn du bekymrer deg for v / Ane H. Simonsen, RVTS Øst
  • 14:10 – 14:25: Oppsummering og avslutning.
  • Har du spørsmål til Anne-Kristin eller noen av de andre? Plenumsdiskusjon/spørsmål og svar.

Kursets mål

  • Metoder og samtaleverktøy du kan ta i bruk i samtale med barn, unge (og foresatte)
  • Forskjeller og likheter mellom de ulike tilnærmingene
  • Hvordan man kan gå frem om man er interessert i å implementere én eller flere av metodene/samtaleverktøyene i egen tjeneste/kommune

Målgruppe

For deg som jobber i kommunale psykisk helse- og rustjenester i region øst og sør (ledere, psykologer, helsesykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, sosionomer, jordmødre, helsesekretærer).

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)