RBUP logo

Nettverkssamling: Hvordan bli tryggere på å snakke mer med barn og unge?

Regionalt tverrfaglig nettverk for kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Nettverkssamlingen arrangeres i samarbeid med KoRus Sør og RVTS Øst.

Hvordan bli tryggere på å snakke mer med barn og unge? En presentasjon av metoder og samtaleverktøy etablert ved kompetansesentrene i region øst og sør.

Hvordan kan ansatte i din kommune bli bedre på å snakke med barn og unge, slik Helsedirektoratets retningslinjer om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge sier vi bør? Det finnes flere kurs, metoder og samtaleverktøy som er utviklet for å øke ansattes snakkekompetanse, men hvilke bør kommunen velge? Og hva er forskjeller og likheter mellom de ulike metodene og verktøyene?

Å identifisere utsatte barn og unge som er i risiko med tanke på ulike utfordringer som levekårsutfordringer, psykisk helse, rus, vold o.l. så tidlig som mulig øker sannsynligheten for å kunne gi effektiv og tilpasset hjelp – som på sin side kan bidra til å snu en negativ utvikling hos de unge før problemene vokser seg for store. Å bli trygg på å snakke med barn er et viktig ledd med tanke på tidlig identifikasjon av barn og unge som er i risiko.

På denne nettverkssamlingen ønsker vi å vise frem flere ulike metoder og samtaleverktøy inkl. én digital læringsplattform om samtaler med barn. Målet er at deltakerne skal bli kjent med de ulike tilnærmingene – samt få en idé om hvordan man kan gå frem om man ønsker å implementere én eller flere av tilnærmingene i egen tjeneste/ kommune. Presentasjonene har som mål å klargjøre hva som er unikt ved metoden eller læringsplattformen som blir presentert – samt når – og i hvilken sammenheng metoden/læringsplattformen med fordel kan implementeres.

Praktisk informasjon

Arrangementet er lagt opp som et webinar (Zoom)
Kurset varer fra kl. 12:00 – 14:25.
Det åpnes for innlogging fra 11:30.
Innloggingslenken (Zoom) sammen med innloggingskode sendes per e-post til påmeldte deltakere før kursstart.

Kreditering

Norsk psykologforening: Godkjennes som 2,5 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Forelesere

Anne-Kristin Imenes, Spesialrådgiver Korus Sør
Ida Svantorp; Spesialrådgiver RBUP Øst og Sør
Henrik R. Gilde, Spesialrådgiver RBUP Øst og Sør
Ane H. Simonsen, Spesialrådgiver RVTS Øst

Kursansvarlige

Henrik R. Gilde, Spesialrådgiver henrik.gilde@r-bup.no
Laura Azzarelli, Prosjektkoordinator laura.azzarelli@r-bup.no

Program

  • 12-12:10: Velkommen og introduksjonsrunde med alle deltakere, v/ Anne-Kristin Imenes og Henrik Gilde.
  • 12:10-12:40: Hverdagssamtalen. Hvordan bli tryggere på å snakke mer med barn og unge? v/ Anne-Kristin, KoRus-Sør.
5 min pause
  • 12.45-13:15: URO metoden - hvordan ta opp noe du er urolig for med den det gjelder? v/Ida Svantorp, RBUP Øst og Sør.
  • 13:15-13:35: Arbeid med mål i samtaler med ungdom – HEVD metoden v/Henrik R. Gilde, RBUP Øst og Sør.
5 min pause
  • 13:40 – 14:10: En introduksjon av den digitale læringsplattformen snakkemedbarn.no – hva er snakkemedbarn.no og hvordan kan den brukes for at du kan bli en tryggere voksen i samtaler med barn du bekymrer deg for v / Ane H. Simonsen, RVTS Øst
  • 14:10 – 14:25: Oppsummering og avslutning.
  • Har du spørsmål til Anne-Kristin eller noen av de andre? Plenumsdiskusjon/spørsmål og svar.

Kursets mål

  • Metoder og samtaleverktøy du kan ta i bruk i samtale med barn, unge (og foresatte)
  • Forskjeller og likheter mellom de ulike tilnærmingene
  • Hvordan man kan gå frem om man er interessert i å implementere én eller flere av metodene/samtaleverktøyene i egen tjeneste/kommune

Målgruppe

For deg som jobber i kommunale psykisk helse- og rustjenester i region øst og sør (ledere, psykologer, helsesykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, sosionomer, jordmødre, helsesekretærer).

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.