Logo som leder til forsiden

Nevroutviklingspsykologi - hjernens normalutvikling og utvikling av kognitive funksjoner

Innføring i barn og unges normalutvikling fra et nevropsykologisk perspektiv, hjernens normalutvikling, utvikling av kognitive funksjoner og biologiske rytmer.
Kunnskap om hjernens utvikling er et felt hvor det er stor forskningsaktivitet, og denne kunnskapen er relevant for alle som gjør vurderinger og gir behandling til barn og unge. På dette kurset er hensikten at en bred tverrfaglig gruppe får tilbud om en oppsummering av kunnskapsstatus på feltet. Dette kan gjøre det lettere å identifisere utviklingsforstyrrelser og kognitive vansker, men er også relevant for å forstå forventede og normale utfordringer tilhørende det unge menneskets utviklingsnivå.

Forelesere

Camilla Bjerkeli Nohlin er privatpraktiserende spesialist. Utdannet lege fra universitetet i Tromsø og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Lang klinisk erfaring fra BUP-feltet der hun har jobbet med et bredt spekter av tilstandsbilder, bl.a. i nevroteam. Ansatt på RBUP som underviser og gruppelærer for leger på nevroutdanningen. Underviser og er del av kurskomite for legeforeningens nevropsykiatrikurs. Hun har tidligere erfaring fra allmennmedisin og helsestasjonsarbeid.

Einar Aasen Tryti er spesialist i nevropsykologi, PhD-stipendiat ved Avdeling Habilitering ved Barne- og ungdomsklinikken på Ahus og gruppelærer for psykologene på RBUPs nevroutdanning. Han har profesjonsutdanning i klinisk psykologi i tillegg til en bachelorgrad i kognitiv psykologi. Einar har arbeidsbakgrunn fra hjerneskaderehabilitering, i tillegg til flere års erfaring i voksen- og barnehabiliteringsfeltet. Han har tidligere ledet fagrådet i autisme på Akershus universitetssykehus ABUP/HABU.

Kreditering

Legeforeningen - Kurset kan godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes
etterutdanning for spesialiteten barnesykdommer.Barne- og ungdomspsykiatri: 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Norsk psykologforening - Godkjenner kurset som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
Utdanningsforbundet - Godkjenner kurset som vedlikeholdskurs.


Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

  • Nevropsykologisk normalutvikling

  • Hjernens modningsprosess frem til voksen alder


Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å selv utrede eller henvise til utredning av nevropsykiatriske vansker. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere. Kursdagen inngår i RBUPs tverrfaglige nevroutdanning.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)