Logo som leder til forsiden

Nevroutviklingspsykologi - hjernens normalutvikling og utvikling av kognitive funksjoner

Innføring i barn og unges normalutvikling fra et nevropsykologisk perspektiv, hjernens normalutvikling, utvikling av kognitive funksjoner og biologiske rytmer.

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:
Kunnskap om hjernens utvikling er et felt hvor det er stor forskningsaktivitet, og denne kunnskapen er relevant for alle som gjør vurderinger og gir behandling til barn og unge. På dette kurset er hensikten at en bred tverrfaglig gruppe får tilbud om en oppsummering av kunnskapsstatus på feltet. Dette kan gjøre det lettere å identifisere utviklingsforstyrrelser og kognitive vansker, men er også relevant for å forstå forventede og normale utfordringer tilhørende det unge menneskets utviklingsnivå.

Forelesere

Camilla Nohlin er utdannet lege fra Universitetet i Tromsø i 2004 og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri fra 2017. Hun jobber på BUP Kongsvinger, blant annet tilknyttet nevroteam, og sitter i fagrådet for autisme på Akershus Universitetssykehus. Hun er gruppelærer for legene på RBUPs nevroutdanning. Camilla har selv tatt RBUPs utdanninger i nevropsykiatri 2010-2012, samt den tre-årige spesialistutdanningen med fordypning psykoterapi med ungdommer. Hun har tidligere erfaring fra allmennmedisin og helsestasjonsarbeid.

Einar Tryti er spesialist i nevropsykologi, og er ansatt ved Avdeling Habilitering ved Barne- og ungdomsklinikken ved AHUS og gruppelærer for psykologene på RBUPs nevroutdanning. Han har profesjonsutdanning i klinisk psykologi i tillegg til en bachelorgrad i kognitiv psykologi. Einar har arbeidsbakgrunn fra hjerneskaderehabilitering, i tillegg til flere års erfaring i voksen- og barnehabiliteringsfeltet. Han leder fagrådet i autisme på Akershus universitetssykehus ABUP/HABU.Kreditering

Kreditering

Kurset vil bli søkt godkjent som tellende vedlikeholdsaktivitet for spesialister i psykologi, medisin og pedagogikk.
Norsk psykologforening - Godkjenner kurset som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.
Utdanningsforbundet - Godkjenner kurset som vedlikeholdskurs.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

 • Nevropsykologisk normalutvikling

 • Hjernens modningsprosess frem til voksen alder


Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å selv utrede eller henvise til utredning av nevropsykiatriske vansker. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere. Kursdagen inngår i RBUPs tverrfaglige nevroutdanning.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: