RBUP logo

Vold mot barn - forebygging og behandling

Hvordan skal vi møte og hjelpe barn som er utsatt for vold?
Vold mot barn er et stort folkehelseproblem som rammer barn på flere områder. Alle profesjoner har meldeplikt dersom de oppdager at barn og unge er utsatt for vold, men mange synes det er vanskelig å vite hvordan man avdekker vold og hvilke tegn man må se etter ved mistanke om vold. Terapeuter som jobber med innvandrere og flyktninger, vegrer seg eller føler seg handlingslammet når de kommer i kontakt med voldsofre og utøvere. Kurset skal ha fokus på både forebygging og behandling av barn som er utsatt for vold. Tre viktige temaer dekkes under dagsseminaret:
  1.  Forståelse av og strategier for å hjelpe voldsutsatte barn og ungdommer i en etnisk minoritetskontekst
  2.  Barn som lever med vold og overgrep - Hvordan få frem barnets stemme?
  3.  Forebygging av oppdragervold gjennom foreldreveiledningsprogrammet DUÅ - De Utrolige Årene
Kurset vil foregå digitalt.

Forelesere

Foredragsholder Per Øystein Steinsvåg

"Forståelse av- og strategier for å hjelpe voldsutsatte barn og ungdommer i en etnisk minoritetskontekst."

Per Øystein Steinsvåg, psykologspesialist, har lang erfaring fra arbeid med barn, ungdommer og voksne som er utsatt for og/eller har utøvd vold. Både gjennom individuelt- par- gruppe og familiearbeid, og som ledd i et videre systemisk arbeid. Han arbeidet mange år i organisasjonen Alternativ til Vold, og i de senere år i familievernet. Han er i dag ansatt i Spisskompetansemiljøet på vold og høykonflikt (SKM vold og høykonflikt) i familievernet. Han har skrevet flere bøker og artikler om temaer relatert til vold i nære relasjoner.

Foredragsholder Reidun Dybsland

"Barn som lever med vold og overgrep - Hvordan få frem barnets stemme?"

Reidun Dybsland, barnevernspedagog med master i barnevern og videreutdanning i veiledning. Hun har lang erfaring fra Barnevernvakten i Bergen, Statens barnehus Bergen, RVTS vest og som sakkyndig medlem i Fylkesnemnda. Hun har vært sentral i utviklingen av den nasjonale webplattformen snakkemedbarn.no. og bidragsyter i boken Vold i nære relasjoner - Diskurser og fenomenforståelse.

Foredragsholder Ty Rivå

"Forebygging av oppdragervold gjennom foreldreveiledning."

Ty Rivå, psykologspesialist, har erfaring fra spesialisthelsetjeneste og ulike kommunale tjenester rettet mot barn, unge og deres foreldre. Han har siden 2008 arbeidet med De Utrolige Årene (DUÅ), en modell for foreldreveiledning som gjennomføres i gruppe, og i dette arbeidet møtt foreldre til barn i mange aldersgrupper og med ulik problematikk både hos barn og foreldre.
Han jobber for tiden med par og familier, konflikt og mekling ved Familievernkontoret i Vestfold.

Kursansvarlige

Spesialrådgiver Leoul Mekonen, leoul.mekonen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli, laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

Du lærer om:
  • Hva innebærer vold mot barn?
  • Å møte barn som er utsatt for vold - hva vil det si å få frem barnets stemme?
  • Hvordan møte barn utsatt for vold i minoritetskontekst?
  • Erfaring fra behandlingsarbeid med barn utsatt for vold
  • Forebygging av vold mot barn gjennom foreldreveiledning
  • Hva kan gjøres for å støtte barn psykososialt?

Målgruppe

Ansatte i barnehage, skole, fritidsklubber, barnevern, BUP, helsestasjon, skolehelsetjeneste, asylmottak og frivillige organisasjoner

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)