RBUP logo

Intersubjektiv salong 18

Et rom for dialog og inspirasjon i feltet psykoterapi med barn og unge

Denne gangen vil tema være Ved Veis Ende - Om avslutninger i livet og i psykoterapi

Lansering av heftet «Ved veis ende». Heftet inneholder forelesningen Bjørg Røed Hansen holdt for deltakerne på spesialistundervisningsprogrammet og utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn og unge helt frem til sin død i 2018. Det var Bjørg sitt ønske at denne forelesningen skulle publiseres og at temaet avslutninger i terapi med barn/unge skulle gis en mer sentral plass i feltet.

Heftet inneholder, i tillegg til Bjørg sin forelesning, også kommentarer fra tidligere studenter og lærere på utviklingsrettet intersubjektiv terapi. Det er Nancy Moss, tidligere undervisningssjef og tidligere direktør ved RBUP Helen Christie, som har vært redaktører for heftet.

I salongen denne gang vil det bli flere faglige innlegg av blant annet Signy Stoltenberg, Unni Johns og Vibeke Moe. Samt lett underholdning knyttet til avslutning som tema i behandling av barn og unge.

Salong stammer helt tilbake fra 1600-tallet der ideen var å samles for å kommunisere og debattere rundt et aktuelt tema. Med intersubjektiv salong ønsker vi å skape et slikt rom. Dette er ment som et åpent forum for klinikere som er interessert i det psykoterapeutiske møte og som arbeider i feltet barn og unge.

Pris: 200,- Prisen inkluderer heftet og enkel servering

Kursansvarlig: Kristin Frisch Moe, kristin.moe@r-bup.no
Koordinator: Reidunn Hallan, reidunn.hallan@r-bup.no

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.