RBUP logo

Nevrofeltet barn og unge: Erfaringskonferanse 2021

Tema for årets konferanse er utredning og diagnostikk av autisme med fokus på hvordan språk, kultur, migrasjon og minoritetstilhørighet spiller inn.

Dette er et område hvor det trengs mer kunnskap, og konferansen vil peke på problemstillinger, mulige forskningsspørsmål, kliniske erfaringer, aktuelle prosjekter og relevant kunnskap på området.

Forelesere

Elin Antoniussen er psykologspesialist på Haukeland universitetssjukehus HF.

Anne Lise Høyland er avdelingssjef/overlege, HABU på St.Olavs Hospital HF.

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevrofeltet på RBUP Øst og Sør. Han har tidligere arbeidserfaring fra arbeid med nevroutviklingsforstyrrelser i BUP, rehabilitering ved Sunnaas sykehus samt erfaring fra arbeid i kommunal PP-tjeneste.

Leoul Mekonen er ansatt ved RBUP Øst og Sør som studieleder i Seksjon for tjenestestøtte og kurs, og driver undervisning innenfor temaet helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. Leoul underviser også ved spesialistutdanningen om terapeutisk arbeid med barn og unge med annerledes etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn.

Nina Stenberg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1997, spesialist i klinisk psykologi med barn og unge i 2006. Disputerte med doktorgradsavhandlingen «Early features and identification of autism spectrum disorder» i 2015. Arbeider ved Nevropsykiatrisk enhet, BUPA, Oslo universitetssykehus.

Niels Petter Thorkildsen er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 1984, godkjent spesialist i klinisk psykologi 1991. Har siden 1995 arbeidet ved Nevropsykiatrisk enhet, BUPA, Oslo universitetssykehus. Har tidligere arbeidserfaring fra bl.a. kommunal PPT og Habiliteringstjenesten i Østfold. Var i 2006-2011 medarbeider i Autismestudien, Folkehelseinstituttet. Har ledet kurs i ADOS-2 og ADI-R, i regi av Regional kompetansetjeneste i Helse Sørøst. Har også vært medlem i Autismeforeningens Faglig råd.

Einar Tryti er psykologspesialist med fordypning i nevropsykologi ansatt ved habilitering for barn og unge ved Akershus universitetssykehus og RBUP helseregion øst og sør.

Andrea Wister er psykolog PhD ansatt ved habilitering for barn og unge ved Akershus universitetssykehus.

Kreditering

Norsk psykologforening - Godkjenner kurset som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister

Legeforeningen - Barne- og ungdomspsykiatri: godkjenner kurset med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Utdanningsforbundet - godkjenner kurset som vedlikeholdskurs.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

  • Autisme 
  • Kultur, språk, minoritetsperspektiver, migrasjonshelse 
  • Utredning og diagnostikk

Målgruppe

Fagpersoner som kommer i sitt arbeide er i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle eller igangsette tiltak ved autisme. Denne konferansen er rettet mot fagpersoner som har utrednings- og behandlingskompetanse ved autismespekterforstyrrelser, og forutsetter god kjennskap til pasientgruppen og verktøyene som brukes i utredning. Det presiseres at det ikke vil bli gitt grunnopplæring om autismespekterforstyrrelser (utredning, tiltak og behandling) på denne konferansen.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)