Logo som leder til forsiden

Kiddie-SADS

Innføring i utrednings- og diagnostiseringsverktøyet Kiddie-SADS. 

Kiddie–SADS-PL 2016, Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia er et bredt semistrukturert DSM-IV intervju som dekker de fleste psykiske lidelser hos barn og unge. På kurset vil vi gjennomgå hovedintervjuet, være innom de ulike tilleggsintervjuene og se nærmere på intervjuets måleegenskaper. Vi vil jobbe aktivt med refleksjoner omkring praktisk bruk og tilrettelegging av intervjuet.

Kurset går over to dager og praktiske øvelser vektlegges i løpet av kursdagene. Deltakerne bør ha tilgang til å benytte ervervede ferdigheter mellom de to kursdagene for optimalt utbytte av opplæringen.

Kursdager

1. kursdag 14. mars - digitalt via Zoom.

2. kursdag 8. mai - fysisk oppmøte.

Forelesere

Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, Sanja Panjkovic, psykologspesialist, Kristin F. Moe og spesialist i klinisk pedagogikk, Stine Løvereide.

Kreditering

Norsk psykologforening godkjenner kurset som vedlikeholdskurs for spesialister med 12 timer.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Cecilie Sollihagen - cecilie.sollihagen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Renate Stendal- renate.stendal@r-bup.no

Kursets mål

  • Deltakerne skal kunne tilpasse intervjuet fleksibelt til ulike diagnosegrupper og aldersgrupper
  • Deltakerne skal ha kunnskap om intervjuets styrker og svakheter
  • Deltakerne skal ha kjennskap til intervjuets oppbygning og vite hva det er viktig å forberede seg på innenfor hovedintervjuet og de ulike tilleggsintervjuene.
  • Deltakerne skal kunne skåre svarene og tolke resultatene
  • Deltakerne skal kunne oppsummere og sammenfatte resultatene i journal etter gjennomført intervju

Målgruppe

Ansatte i psykisk helsevern og habiliteringstjenester

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)