Logo som leder til forsiden

Psykisk utviklingshemming, språklig utviklingsforstyrrelse og nonverbale læringsvansker

Identifikasjon, kartlegging og diagnostisering av tilstandsbildene vil være sentralt. 

I kurset vil det bli gjennomgått kunnskap om hva vi vet om årsaker og prognose, samt overordnet fremstilling av evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak. Kurset tar for seg tre tilstandsbilder hvor avvik fra normal nevropsykologisk utvikling er fremtredende. Identifikasjon, kartlegging, diagnostisering av tilstandsbildene vil være sentralt. Videre vil det bli gjennomgått kunnskap om hva vi vet om årsaker og prognose, samt overordnet fremstilling av evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak.

Forelesere

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har i en årrekke jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge og har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Anette Mølmen er utdannet psykolog fra 2003, med videreutdanning innen nevropsykologi. Hun har jobbet i barnehabilitering i Bergen, på Sunnaas sykehus, på Avdeling for kompleks epilepsi, Ous (SSE) og ved Kapellveien habiliteringssenter. Hun har hatt en stilling ved RHABU i implementeringsprosjekt «Behandlingslinje for barn og unge med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade i Helse-Sør- Øst», og jobber for tiden ved Kapellveien habiliteringssenter. Har det meste av tiden jobbet med utredning og oppfølging av nevroutviklingsforstyrrelser hos barn, som autisme, språkvansker og intellektuell funksjonsnedsettelse.

Anne-Grethe Urnes er psykologspesialist med fordypning i barne- og ungdomspsykologi og nevropsykologi. Hun har lang klinisk erfaring fra arbeid i PPT og BUP. Hun har ledet nevroteam ved SSBU, vært universitetslektor ved psykologisk institutt UIO og sittet i styret i Norsk Nevropsykologisk Forening samt NPFs spesialistutvalg i klinisk nevropsykologi. Hun har vært studieleder ved RBUP og vært opptatt av veiledning og fagformidling. Hun har vært redaktør for flere bøker innen feltet nevroutviklingspsykologi, og aktuelt er hun redaktør for boken «Den interaktive hjernen i barne- og ungdomsalderen» som utgis på Gyldendal forlag høsten 2018.

Kreditering

Legeforeningen godkjenner kurset for spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk rådgiving. Psykologforeningen godkjennes kurset som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r- bup.no

Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

  • Intellektuell funksjonsnedsettelse / psykisk utviklingshemning
  • Språklig utviklingsforstyrrelse
  • Nonverbale lærevansker

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter og lærere.  

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)