RBUP logo

Nevroutviklingsforstyrrelser – kompleksitet og overlapp i årsak og symptombilde

Kurset går inn på psykososiale faktorer, diagnosesystemets validitet og fellesfaktorer på tvers av diagnosekategorier.

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Et overordnet perspektiv på medfødte tilstander knyttet til utvikling og avvik i sentralnervesystemet: psykososiale faktorer, diagnosesystemets validitet, fellesfaktorer på tvers av diagnosekategorier.

Forelesere

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har i en årrekke jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge og har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Elisabeth Øverland er spesialist i klinisk pedagogikk, og har graden cand.ed. fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring fra skole, PPT og Statped, men har jobbet en årrekke i BUP. Hun har mye erfaring fra utredning av nevroutviklingsforstyrrelser, og er med i Nevroteam på BUP. Hun er gruppelærer for pedagogene i RBUPs tverrfaglige nevroutdanning. Hun er opptatt av oppfølging og behandling av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, og er med på å drive et gruppetilbud for ungdommer med autismespekterforstyrrelser. Hun har også mye erfaring med veiledning til foreldre og skoler.

Kreditering

Legeforeningen Barne- og ungdomspsykiatri: Godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Psykologforeningen godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Utdanningsforbundet - Godkjenner kurset som vedlikeholdskurs.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no

Prosjektkoordinator Malin Trædal Flem - malin.tredal.flem@r-bup.no

Kursets mål

 • Nevroutviklingsforstyrrelser – diagnostikk, differensialdiagnostikk, psykososiale faktorer og komorbiditet
 • Skolefraværsproblematikk

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter og lærere. Kursdagen inngår i RBUPs tverrfaglige nevroutdanning.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:Digitalt (Zoom)
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: