Logo som leder til forsiden

Nevroutviklingsforstyrrelser – kompleksitet og overlapp i årsak og symptombilde

Kurset går inn på psykososiale faktorer, diagnosesystemets validitet og fellesfaktorer på tvers av diagnosekategorier.

Et overordnet perspektiv på medfødte tilstander knyttet til utvikling og avvik i sentralnervesystemet: psykososiale faktorer, diagnosesystemets validitet, fellesfaktorer på tvers av diagnosekategorier.

Forelesere

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har i en årrekke jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge og har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Elisabeth Øverland er spesialist i klinisk pedagogikk, og har graden cand.ed. fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring fra skole, PPT og Statped, men har jobbet en årrekke i BUP. Hun har mye erfaring fra utredning av nevroutviklingsforstyrrelser, og er med i Nevroteam på BUP. Hun er gruppelærer for pedagogene i RBUPs tverrfaglige nevroutdanning. Hun er opptatt av oppfølging og behandling av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, og er med på å drive et gruppetilbud for ungdommer med autismespekterforstyrrelser. Hun har også mye erfaring med veiledning til foreldre og skoler.

Kreditering

Legeforeningen Barne- og ungdomspsykiatri: Godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Psykologforeningen godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Utdanningsforbundet - Godkjenner kurset som vedlikeholdskurs.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no

Prosjektkoordinator Malin Trædal Flem - malin.tredal.flem@r-bup.no

Kursets mål

  • Nevroutviklingsforstyrrelser – diagnostikk, differensialdiagnostikk, psykososiale faktorer og komorbiditet
  • Skolefraværsproblematikk

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter og lærere. Kursdagen inngår i RBUPs tverrfaglige nevroutdanning.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)