RBUP logo

Farsrollen i et familieperspektiv

Vi inviterer til en digital konferanse om fedre i et familieperspektiv i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse.

Detaljer

  • Pris: 900,-
  • Påmeldingsfrist:

Hva er veien videre når det gjelder farsperspektivet i svangerskap og småbarnstid?

Vi ønsker å ha fokus på familien, med både far og mor inkludert som likeverdige omsorgspersoner.

Program:

Kl 09:00-09:15: Innledning og åpning av dagen ved arrangører

Kl 09:15-09:45: Erfaringer og arbeid med fedre: Ressurssenter for menn, Reform

Kl 10:00-10:45: Farsperspektiv barns utvikling: Kristin Nordahl, forsker, Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge

Kl 11:00-11:45: Fedres opplevelse av helsestasjonstjenesten: Beate Solberg, stipendiat, VID

Kl 12:15-13:00: Hvordan inkludere fedre i samtale om rus i svangerskapet?: Hjördis Högberg, jordmor og forsker, Uppsala Universitet

Kl 13:15-14:00: Inkludering av far ved bruk av Stine Sofie Foreldrepakke og Erfaringer med far som innringer til Foreldresupport 116 123

Kl 14:15-14:45: Bydelsfedre, Thomas Haile

Kl 14:45-15:30: Hvordan opplever menn i voldsbehandling far-barn relasjonen? Henning Mohaupt, forsker og psykologspesialist, Alternativ til vold

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Ellen Solstad Olavesen - eso@r-bup.no
Studieleder og prosjektkoordinator Hege Sundstrøm - hege.sundstrom@r-bup.no

Kursets mål

Styrke betydningen av både fars og mors rolle i foreldreskapet, som en del av foreldrestøttende tiltak i kommunen

Målgruppe

De som jobber med barn/graviditet og familier i kommune og spesialisthelsetjenesten.

Kommende kurs

Husk påmeldingsfristen

StedDato
Oslo

Meld deg på