RBUP logo

Farsrollen i et familieperspektiv

Vi inviterer til konferanse om fedre i et familieperspektiv i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse 28. april 2022

Hva er veien videre når det gjelder farsperspektivet i svangerskap og småbarnstid?

Vi ønsker å ha fokus på familien, med både far og mor inkludert som likeverdige omsorgspersoner.

Program:

Kl 09:00-09:15: Innledning og åpning av dagen ved arrangører

Kl 09:15-09:45: Erfaringer og arbeid med fedre: Ressurssenter for menn, Reform

Kl 10:00-10:45: Farsperspektiv barns utvikling: Kristin Nordahl, forsker, Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge

Kl 11:00-11:45: Bydelsfedre, Tehrim Ahmed 

Kl 12:15-13:00: Hvordan inkludere fedre i samtale om rus i svangerskapet?: Hjördis Högberg, jordmor og forsker, Uppsala Universitet

Kl 13:15-14:00: Inkludering av far ved bruk av Stine Sofie Foreldrepakke og Erfaringer med far som innringer til Foreldresupport 116 123

Kl 14:15-15:30: Hvordan opplever menn i voldsbehandling far-barn relasjonen? Henning Mohaupt, forsker og psykologspesialist, Alternativ til vold

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Ellen Solstad Olavesen - eso@r-bup.no
Studieleder og prosjektkoordinator Hege Sundstrøm - hege.sundstrom@r-bup.no

Kursets mål

Styrke betydningen av både fars og mors rolle i foreldreskapet, som en del av foreldrestøttende tiltak i kommunen

Målgruppe

De som jobber med barn/graviditet og familier i kommune og spesialisthelsetjenesten.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)