RBUP logo

Levekårsutfordringer blant barn og unge

Hvordan kan barnehager, skoler og tjenestene rundt møte denne tematikken på best mulig måte? 

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Levekårutfordringer og sosiale ulikheter er et tema det har vært mye i fokus, blant annet som tema i Helsedirektoratets program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027.  Denne fagdagen vil ta for seg hvordan levekårutfordringer kan påvirke barn og unges psykososiale utvikling. Den vil også dekke hvordan man kan kartlegge behov og utvikle/implementere tiltak som treffer denne gruppen. I løpet av kursdagen vil deltakerne, i tillegg til å få en faglig oppdatert introduksjon til temaet, bli involvert i ulike typer gruppearbeid. I gruppearbeidene vil det aktivt arbeides med ulike kasus, og det legges opp til at man skal diskutere relevante problemstillinger med tanke på dagens tema.

Forelesere

Inga Bjelland Nyvold, Oslohjelpa  og Spesialrådgiver Henrik R. Gilde 

Kreditering

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Henrik Rødsten Gilde, henrik.gilde@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli, laura.azzarelli@r-bup.no

Kurset arrangeres i samarbeid med Helseetaten i Oslo kommune.

Kursets mål

 • Hvordan levekårsutfordringer kan påvirke barn og unges psykososiale utvikling
 • Hvordan man kan gå frem for å kartlegge behov for tiltak som kan redusere risikoen for at barn og unge som vokser opp med levekårsutfordringer får en negativ utvikling
 • Hvordan utvikle tiltak og intervensjoner som er rettet inn mot behovene som er identifisert

Målgruppe

Lærere, barnehagepersonell, helsesykepleiere, ansatte i Nav, barnevernstjenesten, psykologer og andre som arbeider med barn og unge som har levekårutfordringer.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: