Logo som leder til forsiden

Levekårsutfordringer blant barn og unge

Hvordan kartlegge utfordringsbildet og legge et godt grunnlag for utvikling av godt tilpassede tjenester?

Levekårsutfordringer og sosiale ulikheter er et tema det har vært mye fokus på i senere tid, blant annet i Helsedirektoratets program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027. 

Denne fagdagen vil ta for seg hvordan levekårsutfordringer kan påvirke barn og unges psykososiale utvikling, og det vil være fokus på hvordan man kan kartlegge utfordringsbildet og legge et grunnlag for utvikling av tjenester som er godt tilpasset de man arbeider med. I løpet av kursdagen vil deltakerne  få en faglig introduksjon til temaet, og i tillegg bli involvert i ulike typer gruppearbeid. 

I gruppearbeidene vil det aktivt arbeides med ulike kasus, og det legges opp til at man skal diskutere problemstillinger av relevans med tanke på dagens tema.

Forelesere

Inga Bjelland Nyvoll jobber i Delprogram oppvekst og utdanning, som er en del av Områdesatsingene i Oslo. Delprogrammet har som mål at flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og at flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet. Tiltakene iverksatt i delprogrammet skal i løpet av ti år utgjøre en forskjell for barn og unge som bor i levekårsutsatte områder.

Inga jobber tett med tjenestene om utvikling av nye tiltak og modeller som utgjøre denne forskjellen. Et av de viktigste grepene i utviklingen av bærekraftige løsninger er gode behovsutredninger, at virksomhetene skal utvikle med bakgrunn i kunnskap. Inga skal fortelle om hvordan delprogrammet i samråd med tjenestene jobber med behovsutredninger, og komme med konkrete eksempler og forslag til verktøy.  

Henrik R. Gilde, Spesialrådgiver, RBUP

Program kommer

Kursansvarlige

Spesialrådgiver Henrik Rødsten Gilde - henrik.gilde@r-bup.no
Spesialrådgiver Elisabeth Hellzen - elisabeth.hellzen@r-bup.no
Spesialrådgiver Ida Svantorp - ida.svantorp@r-bup.no
Prosjektkoordinator Marianne Brekke - marianne.brekke@r-bup.no

Kursets mål

Du lærer om:
  • Hvordan levekårsutfordringer kan påvirke barn og unges psykososiale utvikling
  • Hvordan man kan gå frem for å kartlegge utfordringsbildet
  • Hvordan man kan legge grunnlaget for tjenester/ tiltak som treffer målgruppen

Målgruppe

Skoleledere, barnehagestyrere, ansatte i Nav, BTI koordinatorer, folkehelsekoordinatorer, barnevernstjenesten, psykologer som arbeider i kommunen/ bydel og andre med interesse for hvordan man kan utvikle godt tilpassede tjenester for barn- og unge som vokser opp med levekårsutfordringer

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)