RBUP logo

Erfarings- og nettverkssamling i Uro

Som kompetansesentre er vi opptatt av å samle de erfaringer som trenere gjør seg ute i tjenestene når de holder opplæring.
RBUP Øst og Sør har fra 2017 hatt ansvar for å utdanne trenere i Urometoden. Så langt er det gjennomført tre erfaringssamlinger med følgende innhold:

I 2018 ble Tom Arnkil, som er grunnlegger av Urometoden, invitert til å snakke om dialog, subjektivitet, støtte og kontroll, verdier, temperament, maktrelasjoner og kulturelle forskjeller.

I 2019 inviterte Bengt Eirik Karlsson, som er utdannet psykiatrisk sykepleier, familieterapeut og professor i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst- Norge til å snakke om dialogiske og samarbeidende praksiser som grunnlagstenkning for Uro.

I 2020 berørtes tema klinisk evaluering og kommunikasjon ved forsker Anneli Mellblom. En ny modell for treneropplæring ble også presentert av Urotrenerne Ida Svantorp og Grete Lillian Moen. Den daværende pågående uroopplæring om vekt og uro ble presentert av Ellen Solstad Olavesen

Årets tema for samlingen vil handle om hvordan vi bruker og håndterer Uroskjema. Dette er et tema som mange er opptatte av. Er det et dokument som skal journalføres eller er det kun et personlig prosessverktøy som skal makuleres etter bruk? Hvilke erfaringer har vi av bruken av Uroskjema? Hvilke er utfordringene og mulighetene? 
Å arbeide i førstelinjen og i «nullsonen» krever at vi er gode på å se når barn trenger hjelp og støtte. Men hva er det vi ser etter, hva skal vi legge vekt ved og hvordan skal vi bruke den informasjonen vi får?

Foreleser

Spesialrådgiver og Urokoordinator Elisabeth Hellzén - elisabeth.hellzen@r-bup.no

Kursansvarlig

Spesialrådgiver og Urokoordinator Elisabeth Hellzén - elisabeth.hellzen@r-bup.no

Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no


Målgruppe

Urotrenere som ønsker å delta i et erfaringsnettverk.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)