Logo som leder til forsiden

URO-metoden. Erfarings- og nettverkssamling

Som kompetansesentre er vi opptatt av å samle de erfaringer som trenere gjør seg ute i tjenestene når de holder opplæring. Erfarings- og nettverkssamlingen er kun for utdannede URO-trenere.

Detaljer

 • Pris: Gratis
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

RBUP Øst og Sør har fra 2017 hatt ansvar for å utdanne trenere i URO-metoden. Så langt er det gjennomført tre erfaringssamlinger med følgende innhold:

I 2018 ble Tom Arnkil, som er grunnlegger av URO-metoden, invitert til å snakke om dialog, subjektivitet, støtte og kontroll, verdier, temperament, maktrelasjoner og kulturelle forskjeller.

I 2019 inviterte Bengt Eirik Karlsson, som er utdannet psykiatrisk sykepleier, familieterapeut og professor i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Sørøst- Norge til å snakke om dialogiske og samarbeidende praksiser som grunnlagstenkning for URO.

I 2020 ble temaet klinisk evaluering og kommunikasjon tatt opp ved forsker Anneli Mellblom. En ny modell for treneropplæring ble også presentert av URO-trenerne Ida Svantorp og Grete Lillian Moen. Den daværende pågående URO-opplæring om vekt og uro ble presentert av Ellen Solstad Olavesen.

Tema i 2022 handlet om utfordringer og muligheter ved bruk av URO-skjema. Et annet tema som ble berørt på denne samlingen var tidlige tegn og signaler.

Målsettingen med samlingene er å tilby URO-trenere en arena for felles erfaringsutveksling. Deltakere sender inn forslag på tema.

Trenere som ønsker å delta oppfordres derfor til å sende inn forslag.

Foreleser

Spesialrådgiver og Uro-koordinator Elisabeth Hellzén - elisabeth.hellzen@r-bup.no

Kursansvarlig

Spesialrådgiver og URO-koordinator Elisabeth Hellzén - elisabeth.hellzen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Caroline Lund - caroline.lund@r-bup.no

Målgruppe

URO-trenere som ønsker å delta i et erfaringsnettverk.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:Digitalt
  Pris:

  Gratis

  Påmeldingsfrist: