Logo som leder til forsiden

Innføring i bruk av ASQ

Ages & Stages Questionnaire (ASQ) er et kartleggingsverktøy som vurderer barnets utvikling.

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

ASQ består av et sett av 19 separate spørreskjemaer fra fire måneder og opp til fem år. Hvert spørreskjema inneholder 30 spørsmål om utvikling, fordelt på fem områder: 

 • Kommunikasjon
 • Grovmotorikk
 • Finmotorikk
 • Problemløsning
 • Personlig/sosial kompetanse 

Spørsmålene er konkrete og stort sett illustrert med enkle tegninger. I tillegg spørres det om foreldrenes generelle bekymring for barnet. Spørreskjemaene er oversatt til norsk og normert til norske forhold (Janson, 2003). Flere helsestasjoner og også barnehager har tatt i bruk ASQ, og bruk av sjekklister på ulike alderstrinn anbefales også i NOU 2009:22. ASQ anbefales også til bruk i helsestasjonsoppfølgingen av premature barn.

Det forutsettes at tjenestestedet har en plan for implementering av ASQ dersom de ikke allerede bruker dette.

Kurset passer for helsesøstre, leger psykologer og ansatte i barnehager, barnevern og spesialhelsetjenesten.

Foreleser

Forsker Lisbeth Valla

Kursansvarlig

Seksjonsleder Gun Mette B Røsand gmr@r-bup.no

Konsulent Marianne Brekke - marianne.brekke@r-bup.no

Kursets mål

 • En grundig innføring i administrasjon av ASQ, skåring av svarene, og tolkning av resultatene
 • Drøfting av etiske utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy
 • Praktiske eksempler på tolkning drøftes med deltakerne
 • Anbefales at ASQ brukes som et verktøy til en samtale
 • Du skal kunne bruke ASQ

Målgruppe

Kurset passer for helsesøstre, leger psykologer og ansatte i barnehager, barnevern og spesialhelsetjenesten. 

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: