Logo som leder til forsiden

Informasjon om studiepoeng

Årsak

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) gjennomførte i 2015–2016 tilsyn med universiteter og høyskoler. Samarbeid med aktører som ikke har fullmakter til å tilby studiepoeng, f.eks. RBUP, ble vurdert i henhold til forskrift. Tilsynet medførte at universitetene og høyskolene måtte si opp samarbeidsavtaler med RBUP og tilsvarende institusjoner. Dette var ikke et ønske hverken fra RBUP eller høyskoler og universiteter, men ble ansett som nødvendig med bakgrunn i ny forskrift fra 2017.

RBUPs tilbud

Innhold og omfang i utdanningstilbudet er ikke endret etter bruddet. Dette innebærer at kvaliteten på opplæringen er som tidligere og at fokus på kunnskap, ferdigheter og veiledet praksis er som før.

Fremtiden

Vi arbeider kontinuerlig med å finne nye løsninger og lage nye samarbeidsavtaler. Når dette eventuelt er på plass, vil vi legge ut informasjon her på rbup.no.

Ofte stilte spørsmål

Når kan jeg forvente at videreutdanningene på nytt gir studiepoeng?

Vi arbeider kontinuerlig med å finne nye løsninger og lage nye samarbeidsavtaler. Når dette eventuelt er på plass, vil vi legge ut informasjon på vår hjemmeside. Vi har for tiden ingen mulighet til å gi mer konkret informasjon om dette.

Kan videreutdanningene uten studiepoeng inngå som en del av det å bli klinisk spesialist?

Videreutdanningene kan fortsatt inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for flere kliniske spesialister. Ta kontakt med din egen fagforening for å sjekke om det gjelder deg.

Kan videreutdanningene inngå som en del av en mastergrad?

Ingen av videreutdanningene på RBUP er del av noe mastergradsprogram. Du vil kunne be tilbydere av et masterprogram om en individuell vurdering om videreutdanningen kan innpasses i et masterprogram, dersom du ved en senere anledning skulle ønske å ta en mastergrad. RBUP har imidlertid ingen mulighet til å påvirke eller bistå i en slik prosess, og kan heller ikke garantere at noen av videreutdanningene helt eller delvis kan innpasses.

Hvilke konsekvenser vil det få for meg jobbmessig at videreutdanningene ikke gir studiepoeng?

Det vil variere fra arbeidsgiver til arbeidsgiver hvor stor vekt de tillegger studiepoeng. Vi oppfordrer deg derfor til å snakke med din arbeidsgiver om dette i forkant av studiet. Har du planer om å skifte jobb anbefaler vi deg å forhøre deg med aktuelle arbeidssteder i hvilken grad studiepoeng vektlegges ved ansettelse og lønnsplassering. Du kan understreke at studiene ikke er endret med hensyn til kvalitet og innhold, selv om disse for tiden ikke gir studiepoeng. For en del arbeidsgivere vil det være tilstrekkelig å vite at videreutdanningene tilsvarer et omfang på 60 studiepoeng. Dette må du imidlertid sjekke med aktuell arbeidsgiver.

Kontaktpersoner: