RBUP logo

Du kan bidra til å forbedre skolehelsetjenesten 

Helsesykepleier på alle skoler skal tilby alle elever en helsesamtale på 8. trinn. Prosjektet «GuideMe» har som mål å bidra til at helsesykepleier gjennomfører helsesamtalene og samarbeidet med skolen på god måte. Dette er viktig for å fremme helse og trivsel blant alle elever. For å få til dette er dine tanker og erfaringer svært verdifulle for oss.

Skolehelsetjenesten og skolen du går på, har takket ja til å delta i forskningsprosjektet. Alle elevene i din klasse blir invitert til å delta. Foreldrene dine må samtykke for at du skal kunne delta, men du kan likevel selv velge å takke nei til å delta.

Hva vil det si for deg å delta?

  • Du fyller ut et digitalt spørreskjema, i en skoletime, i starten og slutten av skoleåret. Skjemaet har spørsmål om blant annet: søvn, aktivitet, skjermbruk, venner, familie, fravær, vold og mobbing. Dette er tema som helsesykepleier snakker med 8. klassinger om i helsesamtalen ellers også.
  • Du vil bli bedt om å fylle ut et kort, anonymt spørreskjema, etter samtalen med helsesykepleier, om hvordan du opplevde samtalen.
  • Noen elever blir i tillegg spurt om å være med på et intervju.

Sikker og anonym lagring av dine svar
Både helseopplysningene dine og svarene på spørreskjema lagres på en sikker plattform. Forskerne som ser på resultatene, vil ikke kunne se hvem som har svart hva.

Hva skal det forskes på?

Skolene vil gjennomføre helsesamtalen på 8.trinn på litt ulike måter, og undersøke hva som er best:

På noen skoler skal helsesykepleier gjennomføre samtalen med deg akkurat slik hun/han vanligvis gjør. 
På noen skoler vil helsesykepleier få se svarene elevene har fylt ut i det digitale spørreskjema før samtalen. Det er bare helsesykepleier som vil kunne se hva du har svart. Målet med det digitale skjema er at det skal bidra til at dere får snakket om det som er viktig for deg og din helse og trivsel.
På noen skoler vil det lages rapporter som skolen og skolehelsetjenestenkan bruke i samarbeid og undervisning. Rapportene viser ikke hvem som har svart hva. En rapport kan for eksempel si noe om hvor mye elevene gjennomsnittlig sover og om elevene trives på skolen.

Vi vil gjerne høre din mening for å lære mer om hvordan samtalene og samarbeidet bør gjennomføres. Dersom du ikke ønsker å være med, vil du uansett få en samtale med helsesykepleier.

Skal vi lage en informasjonsfilm til elevene?