RBUP logo

Kontaktpersoner:

Elementet har som mål å styrke kommunikasjonskompetanse, og på den måten støtte helsesykepleier i å gjennomføre helsesamtalen på 8.trinn i tråd med nasjonal faglig retningslinje. Ved å klikke på boksene under, finner du det du trenger av materiell i dette elementet: