RBUP logo

Velkommen til Nordisk Marcé 2021

Publisert:

28. og 29. oktober er RBUP vertskap for Nordisk Marces årlige konferanse, som er et tverrfaglig nordisk forum for temaer som knytter seg perioden før, under og den første uken etter fødsel. Det er det vi kaller den perinatale perioden.

Malin Eberhard-Gran er President i Nordisk Marcé, spesialist i samfunnsmedisin og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Hun gleder seg til å ønske velkommen til Nordisk Marcé 2021.

– Konferansen avholdes fysisk. Men dersom foredragsholdere eller deltakere ikke kan komme, vil hele konferansen også avholdes på digitale flater med muligheter for diskusjon og spørsmål, forteller hun.

Eberhard-Gran lover en konferanse med en unik mulighet til å ta del av det aller siste på forskningsfronten. I tillegg vil de som deltar fysisk få muligheten til å treffe kolleger fra hele Norden.

Tverrfaglig tema

Alvorlig psykisk sykdom rammer ikke bare mor, men hele familien. Behandling byr derfor ofte på spesielle problemer, siden det i tillegg til kvinnen finnes et sårbart lite individ å ta hensyn til. Det gjelder både ved behov for medisiner og for å kunne forebygge negative ringvirkninger, for eksempel ved spiseforstyrrelse eller psykose hos mor.

– Dette er et typisk tverrfaglig tema i skjæringspunktet mellom psykologi/psykiatri, fødselsmedisin, jordmorfag, allmennmedisin og barnemedisin. Fagfeltet faller ofte mellom to stoler, sier Eberhard-Gran.

Hun beskriver hvordan fødselsleger og jordmødrekan en masse om svangerskap og fødsler, men som oftest ikke så mye psykiatri /psykologi. På den andre siden så har som regel ikke psykiatere og psykologer tilstrekkelig kunnskap om hva som skjer i kvinnens kropp i denne livsfasen.

– I mange land er derfor perinatal mental helse en egen sub-spesialitet, forteller hun.

Ferske forskningsfunn og spennende foredragsholdere

– Vi gleder oss til denne konferansen, siden vi har fått noen av de fremste forskerne i verden til å stille opp som hovedtalere. I tillegg vil en rekke forskere fra de ulike nordiske landene presentere helt rykende ferske forskningsfunn innenfor feltet.

Konferansen blir åpnet av nestor inne perinatal psykisk helse og æresmedlem i Nordisk Marcé, John Cox.

– John Cox var en av grunnleggerne av Marcé Society for 40 år siden. Han er internasjonalt høyt anerkjent for sitt arbeid innen perinatal mental helse og spesielt for å ha utviklet den såkalte Edinburgh-metoden, en metode som har til hensikt å fange opp mødre med fødselsdepresjon. Han har gjennom årene blitt tildelt en rekke prestisjetunge utmerkelser og priser, og regnes som en av grunnleggerne av modern perinatal psykiatri, forteller Eberhard-Gran.

Hun er også nysgjerrig på en som hun ikke har hørt tidligere, nemlig Catherine Monk. Monk og hennes gruppe har forsket på hvordan mors følelser kan overføres til barnet i magen.

– I tillegg gleder jeg meg veldig til å høre Alain Gregoire.For et større publikum er han nok mest kjent fordi han har ekspertrådgiver i flere TV-programmer. Senest var han tett involvert i å lage BBC -dokumentaren «My Baby Psychosis and Me», som vant beste dokumentar i Royal Television Society Awards.

Samarbeid og utbytte av erfaringer over landegrenser

Nordisk Marcé er den nordiske grenen av The International Marcé Society (https://marcesociety.com/), som har som hovedformål å formidle og øke kunnskap om mental helse i perinatalperioden.

– Ved å stå sammen kan vi bedre fremme optimal ivaretakelse av den mentale helsen til kvinner, deres barn og partnere i perioden rundt fødsel. I Nordisk Marcé er vår visjon at vi skal legge til rette for samarbeid og utbytte av erfaringer over landegrensene. På den måten kan vi lære av hverandres feiltrinn, men også av hverandres suksesshistorier, sier Eberhard-Gran.

Selv begynte hun å interessere seg for svangerskapsrelatert psykisk helse da hun jobbet som allmennlege og oppdaget hvor skambelagt det er for en nybakt mor å streve med tunge tanker. De siste 20 år har hun jobbet med svangerskapsrelatert psykisk helse, både som lege og forsker. På en forskningskongress for 20 år siden kom hun i kontakt med Marce Society og oppdaget at det fantes en rekke regionale grener av Marcé i Europa, men ingen nordisk. Derfor var det at hun selv sammen med flere startet en nordisk gren for seks år siden.

– Ved å stå sammen kan vi bedre fremme optimal ivaretagelse av den mentale helsen til kvinner, deres barn og partnere i perioden rundt fødsel, sier hun.

Meld deg på konferansen før 15. september!

Dette er Nordisk Marcé:

  • Nordisk Marce er den nordiske grenen av en den Internasjonale Marcé-organisasjonen.
  • Foreningen er oppkalt etter en fransk fødselslege (Louis Victor Marcé), som allerede på 1800-tallet skrev om svangerskaps-relaterte (perinatale) psykiske helseutfodringer.
  • Marcé Society ble grunnlagt for over 40 år siden fordi man så at det var behov for et tverrfaglig forum hvor man kunne diskutere perinatal psykisk helse.
  • Gjennom Nordisk Marcé vil man kunne få kontakt med andre nordiske kolleger, og det legges til rette for samarbeid og utbytte av erfaringer over landegrensene.
  • Nordisk Marcé samarbeider også med de ulike brukerorganisasjonene i Norden og med den internasjonale brukerorganisasjonen (Post Partum International).
  • Ved å være med i Nordisk Marcé vil man automatisk få et medlemskap i det internasjonale Marcé. Dermed kan man deltaker delta i et e-postbasert diskusjonsforum der man kunne få råd fra internasjonale eksperter i perinatal mental helse.