Logo som leder til forsiden

Tjenestestøtte – sam­­skaping på høyt nivå

Publisert:

Dette var noe av meldingen fra Gerd Schumann, leder for Avdeling forebyggende tjenester og barnevern i Aurskog-Høland, som kom til tjenestestøtte-teamet i RBUP i 2021.

– Blant annet så er vi usikre på om vi bruker de beste metodene når det gjelder den problematikken vi møter. Vi trenger hjelp til å utarbeide terskelverdier for arbeidet vårt, slik at det blir tydelig hva de ulike teamene i kommunen jobber med, skriver Aurskog-Høland kommune.

Formulering av klare mål

– Etter tre avklarende møter mellom ledere i kommunen og RBUP, ble det overordnede målet formulert, forteller Elisabeth Hellzén, som er spesialrådgiver i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling hos RBUP.

Portrettfotografi av Elisabeth Hellzén
Elisabeth Hellzén, spesialrådgiver hos RBUP

Avdeling forebyggende tjenester skal være en nyttig og tydelig samarbeidspartner for barn, unge og foreldre/foresatte, og for de andre virksomhetene og tjenestene i kommunen.

– Med tydelig mener vi at det skal være lett å forstå hvilken hjelp familiene kan få, hvilke tilbud som gis og hva man samarbeider med andre tjenester om. Vi må ha god orden i eget hus, var meldingen fra Aurskog-Høland

I samarbeid med prosjektteamet i RBUP laget prosjektgruppen i Avdeling oppvekst en utviklingsplan, med detaljerte mål og tiltak som skulle gjennomføres i løpet av årene 2022-2024.

Det er skikkelig moro når vi klarer å samskape til beste for brukeren. Stolt av folka!

Gerd Schumann, leder for forebyggende tjenester og barnevern.

– Utviklingsarbeidet startet med en kick-off og to oppfølgingsdager for mellomledere og medarbeidere i avdelingen. Målsettingen var at de ansatte i kommunen skulle bli kjent med hverandre og hverandres arbeidsområder og oppgaver, slik at de kunne begynne å lage samarbeidsrutiner. I arbeidet har RBUPs medarbeidere brukt og delt forskjellig prosessverktøy, som lederne fortsetter å bruke videre i sine enheter.

Stolte av egen innsats

I prosjektgjennomføringen er RBUPs medarbeidere tildelt rollen som viddevakter, som følger prosjektet og er samtalepartnere for prosjektgruppen. I alle fagsamlinger har kommunens ansatte hatt en sentral rolle som fagformidlere, sammen med RBUPs medarbeidere.

– På fagdag om sped- og småbarns psykiske helse innledet RBUP med en forelesning om temaet, mens to ansatte fra Aurskog-Høland knyttet fagstoffet til praksishistorier fra kommunen. Det ble avtalt at de ansatte skulle jobbe videre på egenhånd med veiledning fra RBUP, for å få til et godt sped- og småbarnsarbeid i de ulike tjenestene, forteller Hellzén.

Bjørg Brokke, fagutvikler i familie- og nettverksavdelingen beskriver resultatene så langt:
– Når jeg ser tilbake på presentasjonen fra seminaret med RBUP på Kongsvinger i mai 2022, blir jeg litt stolt av oss selv på vegne av Avdeling forebyggende tjenester. Vi har fremdrift på alle punktene som er nevnt i presentasjonen, og spesielt vil jeg trekke fram noen endringer vi har gjort på helsestasjonen. Vi er opptatt av Tidlig inn og de 1000 første dagene i barns liv.

Erfaringen fra Aurskog-Høland er at de nå løser sakene på et lavere nivå.
– I familienettverket jobber vi tettere på helsestasjonen på selektivt og universelt nivå. Tidligere "ventet" vi på sakene til de befant seg på et indikativt nivå, det vil si når folk trengte behandling. Vi er også i gang med å tilby triosamtaler, som er samtaler med familier, helsesykepleiere og oss fra Familie og nettverkstjenesten uten henvisning, i både barnehagen og på skolen, forteller Brokke.

Tryggere å be om hjelp

Brokke ser nå gode og konkrete resultater.
– Jevnlige drøftinger/veiledningsmøter har kommet i gang mellom helsestasjonen (jordmødre og helsesykepleiere) og familieveileder/psykolog i Familie og nettverk. Helsestasjonen har her mulighet til å ta opp saker de stusser ved, og i samarbeid ser man på veien videre, sier hun.

Hun forteller at når foreldre står i strev som de trenger hjelp til, inviterer helsesykepleier på helsestasjonen en medarbeider fra Familie- og nettverk inn i samtalen. Dette fører til felles kartlegging som bidrar til økt kunnskap og forståelse. Man kan ha opptil tre samtaler uten henvisning.

– Ved behov kobler vi psykisk helsetjeneste for voksne inn i samtaler uten å ha behov for henvisning. Fra å ha "tørke" på saker fra helsestasjonen til Familie og nettverk, kommer det nå flere henvendelser om veiledning og triosamtaler i uka, forteller Brokke.

Hun opplever at helsesykepleierne er tryggere på å stå i det å be om hjelp på vegne av familiene, og at det er lettere og ikke så skummelt for brukerne å ta imot et tilbud om hjelp uten henvisning.

I arbeidet som har foregått i Aurskog-Høland har man opplevd at medarbeidere blir involvert i utviklingsarbeidet i planlagte prosesser, ved ledernes bruk av egnet prosessverktøy.

Prosjektsamarbeidet videreføres i 2023 med tett dialog underveis.

Trenger din kommune tjenestestøtte? Her ser du hva vi kan tilby dere.