RBUP logo

Programmet som gir trygghet i en vanskelig tid

Publisert:

Kontaktpersoner:

Siljes team er ansatt på RBUP, men de har til daglig kontorer og arbeidssteder i Bydel Gamle Oslo og Bydel Søndre Nordstrand.

– Det er noen år siden vi traff hverandre her på kontoret, og nå har vi fulgt hverandre og blitt veldig godt kjent i denne prosessen, forteller Camilla, som har med seg sin lille datter til Familie for første gang-kontoret.

Hun forteller at hun fikk informasjon om Familie for første gang gjennom jordmor, siden hun hadde behov for støtte og hjelp i en vanskelig periode under graviditeten. Hun var positiv til å henvises videre, siden dette programmet kan tilby mer enn helsestasjonen og over lengre tid. Hun ville gjerne møte familiesykepleier Silje for en uforpliktende samtale.
– Noen ønsker ikke å få fagfolk hjem med det samme, og da møter vi familiene på kontoret første gang. Her bruker vi litt tid på å fortelle hva programmet omfatter, og forsøker å fnne ut om de er klare for å gå inn i dette sammen med oss, forteller Silje Margrethe Jensen, som er seniorrådgiver i prosjektet Nurse Family Partnership – Familie for første gang.

En forpliktende avtale

Deltakelse innebærer at familien frivillig mottar hjemmebesøk av en familiesykepleier, fra graviditet og frem til barnet fyller to år (opptil 64 hjemmebesøk).

– Det er klare føringer for hva som skal gjennomgås under hjemmebesøkene, samtidig som det legges vekt på å ta utgangspunkt i hva familien ønsker å jobbe med, forteller Silje.
Camilla forteller at hun var litt avventende i starten, men klar til å skrive under avtalen ganske raskt.
– Noen bruker mer tid på dette. Jeg informerte Camilla om hva programmet innebar. Fordi programmet er såpass stort og over lang tid, må man ofte tenke og diskutere litt sammen om hvorvidt man klarer å følge opp. Dersom familien ombestemmer seg, kan man selvsagt når som helst trekke seg fra programmet, sier Silje.

Ett menneske å forholde seg til

Camilla opplever det som en stor fordel å ha kun ett menneske å forholde seg til.
– Når man strever med personlige utfordringer, er det slitsomt med nye mennesker hele tiden. Da må man gjenta og forklare sin historie på nytt. Silje vet hva jeg har gått gjennom og kjenner meg, det er veldig betryggende. Det er nesten for godt til å være sant, at man kan ha en person der så lenge, sier hun.
Silje forteller litt fra den første tiden, da de møttes og gikk i Botanisk hage.
– Noe av det som er så fint med dette programmet er at man har større frihet og kan gå ut av kontoret. Camilla er en sanselig og kreativ person, så dette var gode møter. Gjennom å utforske hvordan Camilla drømte om at livet skulle være om to og ti år, ble jeg kjent med hennes ressurser, verdier og utfordringer. Med utgangspunkt i dette kunne vi sammen sette konkrete mål, som vi har arbeidet med i hele perioden. Vi hadde også gode samtaler om hva slags mamma Camilla ønsket å være. Jeg husker at Camilla var opptatt av at barnet skulle få lov til å utforske verden utenfor, og at hun ønsket at det skulle være mye glede i samspillet. I ettertid er det synlig at mor har klart dette veldig bra, og det synes også på barnet, sier hun.

Hjelp når babyen har kommet

I september 2018 fødte Camilla en frisk og fin jente.
– Opp mot fødselen samarbeidet vi med andre instanser, som jordmor, psykolog og Ullevålsteam. Det er viktig å forberede fødselen og den første tiden godt, slik at mor opplever mest mulig trygghet og får ro til å knytte seg til barnet sitt, sier Silje.

Etter fødsel skal de nybakte foreldrene flytte kontakten fra jordmor over til helsesøster, og denne prosessen skal også oppleves så grei som mulig.
– Min erfaring er at relasjonen jeg har etablert med kvinnen i svangerskapet gjør det lettere for meg å støtte kvinnen på en god måte etter at barnet er født. Jeg kjenner mors ressurser og sårbarheter, og det gjør det lettere å motivere, støtte og ta opp temaer som mor kanskje strever med. Jeg tror at det var godt for Camilla at vi var to i denne tiden, forteller Silje.
Camilla bekrefter at det var veldig viktig for henne å ha Silje i denne situasjonen. Følelsen av å ha noen på sin side og noen som heiet på henne.
– Når jeg kom hjem fra sykehuset var det utrolig godt å vite at jeg hadde noen å ringe til, siden jeg ikke hadde den muligheten med min egen familie. Det å ha noen å spørre om alt som gjaldt babyen, det praktiske og alt som man er redd for å gjøre galt. Det føles som om jeg kan ringe Silje nærmest når som helst, sier hun.
Silje har en egen telefon til arbeidet, men kan også ta telefonen i perioder hvor det kan være ekstra behov for kontakt.
– Som familiesykepleiere i dette programmet får vi en spesiell rolle og tett kontakt, så det gjelder å ha «tunga rett i munnen». Jeg får selv veiledning en gang i uken av teamleder og veileder Emma Broberg, som også er med på hjemmebesøk. Dette er både viktig og nyttig, forklarer Silje.

Foto: Karin Beate Nøsterud