RBUP logo

Ønsker du påfyll i din terapeutrolle?

Publisert:

Kristin Frich Moe
Psykologspesialist Kristin Frisch Moe.

Kristin, som har vært gruppeleder på intersubjektiv psykoterapi siden 2015, forteller at metoden er i rask utvikling og vekst, og at utviklingen av utdanningen går hånd i hånd med utviklingen av metoden og forskning for øvrig. Fra i høst kan du for første gang velge en fordypningsmodul på 1 år med fokus på videreutvikling i din rolle som intersubjektiv terapeut og terapi med ungdom.

I utviklingsrettet intersubjektiv terapi brukes samspillet mellom terapeuten og barnet målrettet for å sette i gang grunnleggende utviklingsprosesser som har stoppet opp hos barnet.

I følge Frisch Moe er det en økende interesse for utdanningen, på tvers av profesjoner og instanser.

–Jeg tror det er flere grunner til at metoden er så populær. Metoden får svært gode resultater i forskning, spesielt viser barna signifikant utvikling av selvregulering og oppmerksomhet. Det er spennende at ettårsoppfølging også viser at barna fortsetter den gode utviklingen etter avsluttet behandling. Dette tilskrives i stor grad effekten av den parallelle foreldreterapien, som også er en del av metoden, forklarer Kristin. Jeg tror også tidsavgrensningen som ligger i metoden er viktig. Strukturen på 12 timer er godt tilpasset rammene innenfor psykisk helsevern for barn/unge.

Det intersubjektive forutsetter en gjensidighet i de terapeutiske endringsprosessene, og terapeutens egne reaksjoner og utvikling vektlegges gjennom hele programmet.

Tilbakemeldingene fra de uteksaminerte deltakerne fra fjorårets program er svært gode:

Nå har jeg fått en forståelsesramme som gjør at jeg vet hva jeg skal se etter og hva jeg kan gjøre i saker som kan virke komplekse og forvirrende
Jeg har blitt oppmerksom på at samspillsformen barnet eller ungdommen byr på i terapirommet, kan gi viktig informasjon om barnets utviklingsbehov
Jeg har blitt mere opptatt av å sjekke innover på meg selv, hvordan det kjennes ut å være sammen med dette menneske og å være nysgjerrig på det
Jeg opplever at jeg har fått språk og forståelse for hva som kan være helbredende ved at vi bare er sammen om noe

Gå her for å sikre deg plass på høstens program: