Øyvind Kvello

Siste 5 års publikasjoner

PEER REVIEW

Wendelborg, C. & Kvello, Ø. (2010). Perceived social acceptance and peer intimacy among children with disabilities in regular schools in Norway. Journal of Applied Research in Intellectual Development (23). (s.143-153).


BOK

Kvello, Ø. (2010). Barn i risiko: skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kvello, Ø. (2010). Barn i utvikling: Barnas barnehage 2. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kvello, Ø. (2010). Målsettinger, føringer og rammer for barnehage: Barnas barnehage 1. Oslo: Gyldendal Akademisk.


KAPITTEL I BOK

Kvello, Ø. (2010). Sped- og småbarn utsatt for omsorgssvikt. I: Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. (s.493-526). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Alle publikasjoner

PEER REVIEW

Wendelborg, C. & Kvello, Ø. (2010). Perceived social acceptance and peer intimacy among children with disabilities in regular schools in Norway. Journal of Applied Research in Intellectual Development (23). (s.143-153).


BOK

Kvello, Ø. (2010). Barn i risiko: skadelige omsorgssituasjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kvello, Ø. (2010). Barn i utvikling: Barnas barnehage 2. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kvello, Ø. (2010). Målsettinger, føringer og rammer for barnehage: Barnas barnehage 1. Oslo: Gyldendal Akademisk.


KAPITTEL I BOK

Kvello, Ø. (2010). Sped- og småbarn utsatt for omsorgssvikt. I: Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. (s.493-526). Oslo: Gyldendal Akademisk.