Velkommen til RKBUene/RBUP
Det er tre Regionale kunnskapssentre for for barn og unge og et Regionsenter for barn og unges psykiske helse i Norge. Sentrene driver forskning, undervisning og informasjonsarbeid på alle sentrale områder innen fagfeltet barn og unges psykiske helse og barnevern.

Her finner du mer informasjon om regionsentrene.
Les mer om RBUP
RKBU Nord driver undervisning for fagfolk som jobber med barnevern og psykisk helse, samt forskning og fagutvikling som kommer barn og unge til gode.

RKBU Midt-Norge er organisert under Det medisinske fakultet ved NTNU. Oppdragsområde er Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - driver forskning, undervisning, fagutvikling og informasjonsarbeid om barn og unges psykiske helse og barnevern.

RBUP Øst og Sør er en stiftelse og holder til i Nydalen i Oslo. Oppdragsområde er Øst og Sørlandet.


Nasjonale satsinger:

/cmsportal/mmportal.nsf/lupgraphics/speogsmaa.jpg/$file/speogsmaa.jpg

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse driver forskning, kunnskapsutvikling og styrking av tiltak som fremmer de aller minstes psykiske helse.

Målet er at flere sped- og småbarn og deres familier får hjelp så tidlig som mulig.


/cmsportal/mmportal.nsf/lupgraphics/fenheten.jpg/$file/fenheten.jpg

Forebyggingsenheten skal bidra til bedre kvalitet på psykisk helsearbeid for barn og unge.

Særlig skal den rette oppmerksomhet mot helsefremmende og forebyggende arbeid for de som er i risiko for – eller er i ferd med å utvikle – psykiske vansker eller lidelser.